Omsorgstandpleje

Behandlinger i omsorgstandplejen.

Behandlinger

Omsorgstandplejen er:

  • forebyggende og vedligeholdende
  • efter behov: behandling af henholdende eller af palliativ karakter
  • behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • opsøgende og regelmæssige undersøgelser,

og fordelene for borgeren ved behandling skal klart overstige ulemperne.

Behandlingerne i omsorgstandplejen
De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækninger.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Og i det omfang behandlingen ydes i borgerens private hjem, er mulighederne begrænsede.

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Simple behandlinger udføres som udgangspunkt i borgerens eget hjem, mens større behandlinger udføres på klinik. Transport / forflytning til klinik skal betales af borgeren selv. Vi kan dog anbefale, at man tilmelder sig NT Handicapkørsel, hvis man bruger eller er berettiget til et ganghjælpemiddel eller kørestol, der er bevilget af kommunen. Der skal være uddannet personale med, der kan betjene liften på klinikken. Behandlingen udføres af personale fra Aalborg Kommunale Tandpleje.

Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Læs mere i ‘Bekendtgørelse om tandpleje’.

Alle behandlinger i omsorgstandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne behandles i deres egne omgivelser uden for klinik, at de typisk aldersmæssigt vil være ældre / gamle, og at de ofte ikke vil være fuldt normalt fungerende enten fysisk og/eller psykisk.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om behandlingerne i omsorgstandplejen kan du kontakte Aalborg Kommunale Tandpleje på tlf. 99 82 34 60.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.