Specialtandpleje

Behandlinger i specialtandplejen.

Behandlinger

Specialtandplejen er:

  • forebyggende og vedligeholdende tandpleje
  • afhjælpning af smerter
  • behandling af funktionsforstyrrelser og sygdomme i tænder, mund og kæber
  • behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt,

og fordelene for borgeren ved behandling skal klart overstige ulemperne. Der kan tilbydes større behandlinger, hvis borgerens almentilstand og hygiejne er velegnet.

Behandlingerne i specialtandplejen
De mest almindelige behandlinger i specialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækninger.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Behandlingerne kan efter behov udføres under generel anæstesi (helbedøvelse).

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Den forebyggende og behandlende tandpleje kan, efter aftale, foregå på følgende klinikker:

  • Specialklinikken på Filstedvej 10
  • Aalborg Kommunes lokale tandklinikker
  • En kombination af ovenstående såfremt det er mest hensigtsmæssigt

Der er lift ved Specialklinikken, hvor patientens ledsager selv skal stå for at bruge liften. Behandlingen udføres af særligt trænet personale fra Aalborg Kommunale Tandpleje.

Alle behandlinger i specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne har funktionsnedsættelser. Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for specialtandpleje. Læs mere i ‘Bekendtgørelse om tandpleje’.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om behandlingerne i specialtandplejen kan du kontakte Aalborg Kommunale Tandpleje på tlf. 99 82 34 60.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.